Algemene Voorwaarden per 1 januari 2024

ARTIKEL 1: DEFINITIES


 1. Als je lid bij ons bent of wilt worden en gebruik wilt maken van onze diensten, dan doen wij dat graag met heldere en transparante afspraken. Een soort spelregels dus. Door je inschrijving verklaar je deze Algemene Voorwaarden (AV) en het Huishoudelijk Reglement (HR) van GroningenFit® Buitensport  te accepteren en hiernaar te handelen. De AV en HR zijn digitaal beschikbaar op onze website www.groningenfit.nl en kunnen op verzoek fysiek worden verstrekt.
 2. GroningenFit®: Daarmee bedoelen we de diensten die wij aanbieden onder de naam GroningenFit® Buitensport.
 3. Basisdiensten: Bootcamp, Buiten Fitness, Bokszaktraining en Livestream Fitness
 4. Aanvullende diensten: Dit zijn de diensten die tegen een vergoeding bij  GroningenFit® kunnen worden afgenomen naast het basislidmaatschap. Dit zijn o.a. Personal Training en BedrijfsBootcamp
 5. Eversports: Dit is onze digitale selfservice portal. Deze is via een persoonlijk account beschikbaar onder https://www.eversports.nl/s/groningenfitr. Hierop kun je een persoonlijke account aanmaken, je trainingen boeken, maar bijvoorbeeld ook gegevens wijzigen en 'Aanvullende diensten en producten' toevoegen of het wijzigen van je abonnement.
 6. Inschrijving: Een inschrijving is het aanmaken van een account in Eversports, waardoor je lid wordt van GroningenFit®. Dit kan op een van de manieren die beschreven zijn in artikel 2a.
 7. Lidmaatschap: Het lidmaatschap binnen GroningenFit® gaat in op het moment van inschrijving tot het moment van uitschrijven in Eversports en geeft je rechten en plichten.
 8. Lidmaatschapsvormen GroningenFit®: gratis proefles, 1x Strip, 5x Strippenkaart, maandabonnement en jaarabonnement,  Meer informatie over de diverse lidmaatschapsvormen kun je vinden op onze website www.groningenfit.nl
 9. Lidmaatschapsvormen via BedrijfsFitness Nederland (www.bedrijfsfitnessnederland.nl) : Basis A, Basis B, Exclusief A en Exclusief B.
 10. Lidmaatschapsvormen via Work It (www.workit.nl): éénmalige boekingen via WorkIt abonemment op de trainingen van GroningenFit® in rooster Eversports.
 11. Ingangsdatum: Een jaar- en maandabonnement en strippenkaarten gaan in op de datum van de eerste boekingsdatum na aankoop in ons boekingssysteem Eversports.
 12. Natuurlijk persoon: Een natuurlijk persoon is iemand, een mens van vlees en bloed, die rechten en plichten heeft
 13.  Docent: Ter zake deskundige persoon die in het trainingsrooster van Eversports wordt aangegeven en de training verzorgt.
 14. Volwassen lid: Volwassen lid ben je vanaf 18 jaar en ouder.
 15. Jeugd lid: Jeugd kunnen lid bij ons worden vanaf 13 jaar t/m 17 jaar.


ARTIKEL 2: LID WORDEN EN TOEGANG

 1. Je bent welkom om volwassen lid te worden bij GroningenFit®. Je bent een natuurlijk persoon en na inschrijving bij  GroningenFit® kunnen we je vragen aan te tonen door legitimatie dat jij degene bent.
 2. Je schrijft je online in op Eversports (https://www.eversports.nl/s/groningenfitr). Wij kunnen je helpen om een account aan te maken, waarna je per mail een verificatieverzoek krijgt om je account te activeren. Een proefles, abonnement of strippenkaart kan alleen worden aangeschaft na het verifiëren van je account.
 3. Wanneer je een proefles, losse training, abonnement of strippenkaart hebt aangeschaft kun je via je account toegang krijgen tot het trainingsrooster in Eversports en trainingen boeken.
 4. Boekingen van trainingen kunnen worden gedaan tot uiterlijk 20.00 uur de avond vooraf aan de training. Tot deze tijd kun je ook je training annuleren.
 5. Wanneer je je boeking na 20:00 je boeking voor de dag erop wilt annuleren is dat alleen mogelijk via de aangeven docent in Eversports.
 6. Heb je een boeking gedaan en je komt niet opdagen zonder reden, dan wordt je boeking wel geactiveerd en geregistreerd en van je abonnement of strippenkaart gehaald.
 7. In uitzonderlijke gevallen zijn jeugdleden welkom met de volwassenen mee te trainen bij GroningenFit®. Deze uitzondering wordt door GroningenFit® aan de hand van ervaring en/of fysiek in staat zijn bepaald. Bij het geven van trainingen aan minderjarige jeugdleden moeten de wettelijk vertegenwoordigers (ouders) toestemming geven voor het lidmaatschap. Als er sprake is van gedeeld gezag en een gezinssituatie waarbij de ouders gescheiden leven, dan dienen beide ouders schriftelijk toestemming te verlenen voor het lidmaatschap. Beide ouders worden (al dan niet gezamenlijk) geïnformeerd over de voortgang van de trainingen. Hierbij wordt de privacy van de minderjarige gerespecteerd door de docent.
 8. Om jeugd lid te worden dient een van de ouders of wettelijke begeleiders een account aan te maken op ons boekingssysteem Eversport.nl (https://www.eversports.nl/s/groningenfitr). Wij kunnen je helpen om een account aan te maken, waarna je per mail een verificatieverzoek krijgt om je account te activeren. Een abonnement of strippenkaart kan alleen worden aangeschaft na het verifiëren van je account. De accounthouder is hiermee verantwoordelijk voor het aanmelden/boeken van de trainingen van het jeugdlid. Ouder(s) of wettelijke begeleiders mogen aanwezig zijn bij de trainingen als zij dit nodig achten.
 9. Je bent als ouder of wettelijke begeleider een natuurlijke persoon en na inschrijving bij GroningenFit® kunnen we je vragen aan te tonen door legitimatie dat jij en het jeugdlid degene zijn.


ARTIKEL 3: LIDMAATSCHAP, TERMIJN

 1. Bij het afsluiten van een Jaarabonnement het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van je lidmaatschap. Dit kun je doen op een van de manieren die beschreven zijn in deze AV. Als de 14e dag in het weekend valt, of op een nationaal erkende feestdag, loopt de bedenktijd tot en met het einde van de eerste daaropvolgende werkdag. Als je binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, en het lidmaatschap is niet gebruikt in die periode, dan is deze herroeping met teruggaaf van de betaalde abonnementskosten. Als het lidmaatschap wel gebruikt is in deze periode, dan wordt door GroningenFit® de eerste maand voor het lidmaatschap in rekening gebracht.
 2. Als je lidmaatschapsvorm van GroningenFit® afsluit, ben je lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment dat je een abonnement koopt. Je betaalt bij een jaarabonnement altijd de eerste maand via een IDEAL-betaling waarmee je dan ook goedkeuring geeft om aansluitende maanden via een SEPA automatische incassomachtiging te laten gelden. Bij maandabonnement betaal je de desbetreffende maand altijd via een IDEAL-betaling. Een maandabonnement wordt altijd automatisch verlengd door een betaling voor je gereed te zetten voor de volgende maand. Stop je met trainen dan zijn er geen verdere verplichtingen en zal GroningenFit® je lidmaatschap beëindigen door je account stop te zetten en te verwijderen. Wil je blijven doortrainen dan kun je elke volgende maand weer via IDEAL betalen of wellicht overwegen om over te stappen naar een voordelig jaarabonnement. Als je niet voldoet aan je betalingsverplichting, kan GroningenFit® besluiten de overeenkomst te beëindigen.
 3. We hebben verschillende lidmaatschapsvormen binnen GroningenFit® waarvan alle details zijn terug te vinden op Eversports. Afhankelijk van je gekozen  lidmaatschapsvormen kun je tot maximaal 4 trainingslessen per week boeken. Je kunt zelf kiezen uit de volgende diensten: Bootcamp, BuitenFitness, Bokszaktraining en Livestream Fitness.
 4. Bij alle lidmaatschappen kun je eenvoudig toegang krijgen tot je account met de Eversport App of via de Eversports website.


ARTIKEL 4: TARIEVEN EN BETALING

 1. Alle lidmaatschapsvormen GroningenFit® hebben hun eigen lidmaatschapstarief en voorwaarden, welke te vinden zijn op Eversports.
 2. Als je lid wordt bij GroningenFit® brengen wij geen inschrijfgeld in rekening. We vinden het belangrijker dat je het zo leuk vindt dat je voor altijd lid bij ons blijft.
 3. Alle lidmaatschapsbedragen  GroningenFit®  zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar en bij voorkeur via IDEAL-betaling. 
 4. Lidmaatschapsbedragen van je Bedrijfsfitness Nederland en WorkIt abonnement worden via je werkgever betaald.
 5. Indien je kiest bij een  GroningenFit® abonnement voor betaling per maand bij een jaar- of maandabonnement, dan vindt de eerste betaling bij inschrijving plaats door een online betaling en de volgende betalingen vooruit per maand via SEPA automatische incasso en tegen de daarvoor vastgestelde tarieven per maand. Onze incassoperiode bedraagt een maand.
 6. Als we je betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen incasseren (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan sturen we de incasso nogmaals naar je bank. Als je niet aan je betalingsverplichting voldoet, zal je abonnement worden geblokkeerd totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.
 7. Als je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment kunnen wij incassokosten in rekening brengen en kunnen wij de vordering uit handen geven. Ook kunnen we de overeenkomst met directe ingang beëindigen. Op dat moment ben je alle lidmaatschapsgelden verschuldigd die zouden moeten worden voldaan gedurende de looptijd van de overeenkomst plus de incassokosten die in rekening worden gebracht.
 8. Een keer per jaar, per 1 januari, mogen wij onze tarieven verhogen met maximaal 5%. Als wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, of hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.
 9. Als je geen gebruik maakt van de overeenkomst, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats, maar daar gaan we natuurlijk niet van uit.


ARTIKEL 6: BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP

 1. Als je een overeenkomst bent aangegaan voor de duur van een jaar, kun je deze uiterlijk 30 dagen voor het einde van de looptijd opzeggen. Als je dat niet doet wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en is vervolgens op ieder moment opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.
 2. Indien je een overeenkomst bent aangegaan welke flexibel opzegbaar is, dan kun je deze op ieder moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.
 3. Je kunt je overeenkomst opzeggen op verschillende manieren. Dit kan je doen, bij voorkeur per email en per brief. Bij opzegging per email en brief moet je de volgende gegevens vermelden: je naam en adres.
 4. Wij streven ernaar in en om de sportaccommodatie een omgeving te creëren waarin iedereen elkaar respecteert en de regels worden nageleefd. Indien je je niet houdt aan de afspraken van het lidmaatschap, of indien je je niet houdt aan de huisregels of onaanvaardbaar en/of grensoverschrijdend gedrag vertoont, dan kan  GroningenFit®  je de toegang tot de diensten ontzeggen en het lidmaatschap (per direct) beëindigen. De beoordeling van de situatie is exclusief voorbehouden aan  GroningenFit®.
 5. We dragen graag blijvend bij aan jouw vitaal burgerschap . Als je om medische redenen of verhuizing blijvend helaas geen gebruik meer kunt maken van je lidmaatschap, kun je deze tussentijds beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving. Je dient dan bewijs te overleggen dat je gezien je situatie niet meer in staat bent gebruik te maken van je overeenkomst.
 6. Opschorting/pauzeren van je lidmaatschap is in uitzonderlijke gevallen mogelijk door je eigen medische situatie, door bijvoorbeeld een doktersverklaring, het je niet mogelijk maakt gebruik te maken van je overeenkomst.
 7. Opschorting/pauzeren van je lidmaatschap is in uitzonderlijke gevallen ook mogelijk wanneer een docent voor een langere periode geen training kan geven.


ARTIKEL 7: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID


 1. Het beoefenen van fysieke rainingen kunnen risico’s met zich meebrengen. Indien je gebruik maakt van onze diensten, dien je zelf in te schatten wat je aan kunt of in elk geval vooraf aan de training meld aan de desbetreffende docent. Wij bieden in elk geval actieve en deskundige begeleiding tijdens de trainingen. Je kunt een Personal Trainer in de arm nemen en/of gebruik maken van de tips en adviezen die we geven in onze app of via andere communicatiemiddelen. Je blijft zelf echter altijd verantwoordelijk voor de manier waarop je traint en de keuzes die je daarin maakt. Het gebruik van onze diensten is voor jouw eigen risico. Bij (twijfel over) fysieke en/of mentale condities, raden we je aan deskundig advies in te winnen van een arts/specialist en/of therapeut om te bepalen wat voor jou de juiste en haalbare manier van fysiek en mentaal bewegen is.  GroningenFit®  kan je eventueel verder helpen met partners binnen zijn eigen netwerk. 
 2. Tenzij door nalatig handelen zijn  GroningenFit®  en haar medewerkers niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval, letsel of trauma die je oploopt tijdens de trainingen. Er worden adviezen gegeven het gebruik van bijvoorbeeld de juiste schoenen, kleding en technieken. Indien een docent bepaalde dingen bij je opvallen die risico’s met zich meebrengen en je eigen veiligheid of dat van anderen in het geding komen, word je door deze docent aan gesproken. Indien er een groot veiligheidsrisico is ontstaan kan de docent besluiten je training tussentijd voor jou te beëindigen. 
 3. We adviseren je geen waardevolle spullen mee te nemen naar de trainingen aangezien er geen lockers ter beschikking zijn.  GroningenFit®  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van je eigendommen.
 4. Tijdens trainingen kan er een situatie ontstaan waarin er EHBO moet worden verleend. Afhankelijk van de aard van het ongeval/letsel en de impact hiervan op de training zal de docent EHBO verlenen en besluiten om de training te pauzeren of tussentijds te beëindigen.
 5. Tijdens trainingen adviseren we je om sieraden, horloge e.d. af te doen.


ARTIKEL 8: KLACHTEN


Wij doen ons uiterste best iedereen van dienst te zijn en willen met  GroningenFit®  zoveel mogelijk mensen toegang geven onze diensten. Indien je klachten hebt betreuren we dat maar horen we dat uiteraard graag bij voorkeur via onderstaande meldingsformulier. Je mag je natuurlijk altijd ook eerst wenden tot een docent.

ARTIKEL 9: PERSOONSGEGEVENS


 1. Om uitvoering te geven aan jouw lidmaatschap beschikken we over jouw persoonsgegevens.  GroningenFit® verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 2. In de privacyverklaring van  GroningenFit®  wordt op een rijtje gezet welke gegevens door ons worden verwerkt, voor welke doeleinden wij dat doen en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De privacyverklaring van  GroningenFit®  is digitaal beschikbaar via onze website www.groningenfit.nl
 3. Tijdens de trainingen worden er foto's en filmopnames gemaakt voor marketing en Social Media doeleinden. Hierin komen alleen de personen in beeld die vooraf expliciet om hun toestemming zijn gevraagd en akkoord hebben geven. Indien je ongewild op beeld staat kun je dit bij voorkeur direct melden via onderstaande  digitale meldingsformulier zodat wij deze beelden voor je gaan verwijderen. 


  Meldingsformulier


Huishoudelijk Regelement

In dit huishoudelijk reglement wordt zoveel als mogelijk beschreven hoe de trainingen verlopen bij  GroningenFit®. Het doel hiervan is om je inzicht te geven in onze trainingswijze en vooral goed gevoel bij je  achter te laten na de trainingen.


Aanmelden trainingen verplicht via Eversports. Op basis van deze aanmeldingen bereid  GroningenFit®  de trainingen voor. Aanmelden kan tot uiterlijk 20.00 uur voor de training de dag erop. Vergeten aan te melden? Dat kan gebeuren, meld je dan niet aan in de groepsapp maar stuur een priveberichtje naar de docent.

Iedereen wil een leuke training. We wensen iedereen daarom een fijne training en daar hoort gepast gedrag bij. Grensoverschrijdend gedrag wordt in elke vorm en hoedanigheid binnen  GroningenFit®  niet geaccepteerd. Dit omvat het volledige scala aan ongewenst gedrag, zoals pesten, discrimineren, geweldpleging, bedreiging, (machts)misbruik, seksuele intimidatie en het overschrijden van iemand zijn persoonlijke grenzen. Ervaar je dit gedrag van iemand of merk je dit gedrag op meld dit dan en bij voorkeur mailen aan de vertrouwenspersoon J. Pirsouw van  GroningenFit®.  Afhankelijk van de ernst zal er tussen beide partijen eerst een gesprek plaatsvinden. Mocht dit gedrag daarna nog plaatsvinden zal  GroningenFit® het lidmaatschap van de desbetreffende persoon(en) beëindigen. Als het ongewenste gedrag strafbaar is, kun je aangifte doen bij de politie.

Geen alcohol en drugs. Een lid mag voor zijn eigen veiligheid en die van anderen niet onder invloed van alcohol of drugs meedoen aan de trainingen.

Sieraden, smartwatches. Tijdens de trainingen adviseren we om sieraden af te doen zoals ringen en oorbellen om te voorkomen dat je letsel oploopt als je ergens achter blijft haken/hangen. Als je een smartwatch draagt wil je deze natuurlijk omhouden tijdens de training. Dat blijft een risico voor beschadiging, maar bekijk ook of je een bandje om hebt dat wanneer ergens achter blijft haken dat je (rubber) bandje los kan gaan. Je kunt ook een smartwatch nemen met Militairy Standard die een stootje kunnen hebben.


Loop je ergens mee of tegen aan? Belangrijk als je fysieke beperkingen/blessures hebt dit te melden bij de docent. De docent kan hier rekening mee houden geeft instructie en begeleiding, maar je beslist altijd zelf waar je je goed bij voelt. Heb je last van je schouder, dan kijken we naar een alternatief of pak je zelf een oefening die comfortabeler is.


Kom op tijd! Wij vinden het belangrijk dat je de warming-up vanaf het begin meedoet. Je lichaam moet geactiveerd worden waardoor je ook minder kans op blessures oploopt. Toch te laat...ga dan niet gelijk voluit meedoen maar bouw je tempo en intensiteit gepast op.


Ga helemaal los!! De trainingsmaterialen worden beschikbaar gesteld, ga hier respectvol mee om. Met de autobanden mag je helemaal los gaan, maar met de dumbells en kettlebels kunnen ze een stootje hebben maar laat ze na een oefening niet op de grond vallen, maar leg ze gewoon neer. Vooral in de BuitenFitness kan het voorkomen dat je wellicht zwaardere gewichten wil gebruiken. In overleg is veel mogelijk echter zijn wij geen BodyBuilding club. Eigen gewichten meenemen mag natuurlijk ook, net als er genoeg leden zijn die hun eigen trainingsmatje of bokshandschoenen meenemen.


Say cheese... Voor marketing doeleinden worden er door GroningenFit®  regelmatig foto's en filmopnames gemaakt tijdens de trainingen en mudruns (Check onze YouTube kanaal en natuurlijk even abonneren). Dit is voor de leden natuurlijk ook leuk om zelf te zien maar ook om te delen met hun eigen sociale netwerken. Er wordt zeker rekening gehouden met de persoonlijkheden hoe iemand op de film of foto staat. Trek je altijd gekke bekken als je voor de camera komt, dan kun je ervan uitgaan dat je ook zo in de picture komt. Heb je toevallig een knalrode kop en druipt het snot je uit de neus dan gaan we je natuurlijk niet belachelijk hiermee maken. Heb je liever dan je helemaal niet dat je op beeld staat, geen probleem, geef het gewoon aan, dan houden we daar rekening mee.


Ik wil iets kwijt. Geef een opmerking of klacht zo mogelijk direct door aan de docent, misschien kunnen wij het dan direct aanpakken of oplossen. Wanneer dit niet mogelijk is dan kun je onderstaande feedbackformulier gebruiken.


Feedbackformulier

 

Privacyverklaring 

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vindt u in dit document de beschrijving van de wijze waarop  GroningenFit®  met voornoemde AVG omgaat.

CONTACTGEGEVENS:
GroningenFit®  
T.a.v. de heer J. Pirsouw
Eestumerweg 12
9792 RC Ten Post
Mail: info@groningenfit.nl
Tel: +31 (0) 640639544
KvK nummer: 69259674


De heer Jerymias Pirsouw is de Functionaris Gegevensbescherming van  GroningenFit® .


WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een persoon zeggen. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om naam, (mail) adres, geboortedatum, foto’s enzovoort. Wanneer (een combinatie van) persoonsgegevens herleid kunnen worden tot een persoon, spreken we van persoonsgegevens.


PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ MOGELIJKERWIJS ONDER ANDERE VERWERKEN

 • NAW Gegevens
 • Geboortedatum 
 • Mailadressen
 • IP-adres
 • Telefoonnummers
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer
 • Overige gegevens en documenten die u ons vrijwillig toestuurt, dan wel waar u toestemming voor hebt verleend, dan wel waar de wet eist dat wij die verzamelen,  dan wel die gegevens die wij in het kader van onze aangeboden diensten nodig hebben.


DOEL VAN VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
Om onze diensten te kunnen verlenen, dan wel een aanvraag tot dienstverlening correct te kunnen afhandelen.
- Om contact met u op te kunnen nemen, hetzij via de mail, hetzij telefonisch, app of op andere wijze.
- U te informeren over (wijzigingen in) onze dienstverlening.
- In het kader van personeelsadministratie
- Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Om aan de wettelijke vereisten in het kader van de verwerking van persoonsgegevens te voldoen.

Bovenstaande bepalingen zijn gebaseerd op de zes wettelijke grondslagen uit de AVG. Voor een toelichting verwijzen wij naar: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese- privacywetgeving/mag-u-persoonsgegevens-verwerken#hoe-weet-u-of-u- persoonsgegevens-mag-verwerken-6310

VERWERKING DIGITALE EN INTERNETGEGEVENS
Wij gebruiken automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor de beveiliging en verbetering van de werkzaamheden, diensten en website. Onze website kan automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie verzamelen omtrent de bezoekers van de website, waaronder het Internet Protocol (IP)-adres van de computer van bezoekers, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar de bezoeker is doorgelinkt naar onze website, het IP-adres van de Internet Service Provider van de bezoeker, het besturingssysteem van de bezoeker, de onderdelen, informatie en pagina’s van de website die de bezoeker heeft bezocht en/of bekeken, alsmede het materiaal dat de bezoeker doorstuurt of downloadt van onze website. Deze technische informatie kan worden gebruikt voor het beheer van de website en om onze website en onze dienstverlening te optimaliseren. Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt voor statistische doeleinden.


GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING VERSTREKKING GEGEVENS AAN DERDEN
In het kader van onze dienstverlening en van onze bedrijfsuitvoering maken wij in de voorkomende gevallen gebruik van derden. Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van het uitvoeren of het nakomen van een overeenkomst, dan wel om een bepaalde dienst te verrichten, of wanneer de wet dat vereist.


COOKIES
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die een website op uw hardware (bijvoorbeeld computer of smartphone) achterlaat. Op deze website worden onder andere navolgende cookies gebruikt:

 • FUNCTIONELE COOKIES; Deze cookies zijn noodzakelijk om de website naar behoren te laten functioneren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan, om het gebruik van de website te vergemakkelijken en te optimaliseren. Daarnaast worden deze cookies gebruikt voor het opsporen van misbruik van de website.
 • SOCIAL MEDIA COOKIES; Informatie op de website kan worden gedeeld via social media. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van de wellicht op de website aanwezige social media buttons. Deze functioneren op basis van social media cookies die zijn geplaatst door de social media partijen (zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en YouTube). Door op een social media button te klikken, wordt u doorgeleid naar de website van de desbetreffende social media partij. Voor het gebruik van de cookies van de social media partijen verwijzen wij naar de informatie hierover op de websites van deze social media partijen. Deze informatie kan regelmatig wijzigen zonder dat wij daar enige invloed op hebben.
 • ANALYTISCHE COOKIES; Deze cookies kunnen worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de website. Gemeten wordt hoeveel bezoekers de website bezoeken, op welk tijdstip de website en –pagina’s worden bezocht, vanuit welke regio de internetgebruiker de website bezoekt, via welke andere website de bezoeker op de website is gekomen, welke pagina’s worden bezocht (hoe lang en hoe vaak) en in welke volgorde en/of er foutmeldingen zijn opgetreden. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op uw wensen en behoeftes.

VERWIJDEREN VAN EN AFMELDEN VOOR COOKIES
Dit is mogelijk door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u reeds opgeslagen informatie via de instellingen van uw computer verwijderen. Voor een toelichting verwijzen wij naar: https://veiliginternetten.nl/themes/stuatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik- ermee/


BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. Wanneer uw persoonsgegevens worden verwijderd uit onze systemen zult u hiervan per mail een bevestiging van ontvangen.


BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS
Wij nemen de bescherming van uw gegevens zeer serieus en wij hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Op basis van de ontwikkelingen in de markt, dan wel gebeurtenissen, zullen wij deze voormelde en reeds genomen maatregelen aanpassen.


PROCEDURE BIJ DATALEKKEN
Een datalek is een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de aanzienlijke kans op vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde verspreiding van verwerkte persoonsgegevens. Mocht een datalek zich voordoen, zullen wij u zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen, in ieder geval ook in schriftelijke vorm. Daarnaast zullen wij in voorkomende gevallen de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel andere betrokken personen en instanties op de hoogte brengen. Mocht u zelf kennis dragen van een (mogelijk) datalek, vragen wij u zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen.


RECHT OP INZAGE, AANPASSING OF VERWIJDERING VAN GEGEVENS
U heeft recht om de gegevens die wij van u hebben in te zien, te wijzigen, over te dragen dan wel te laten verwijderen. Mocht u van dit recht gebruik willen maken, vragen wij u een mail te sturen naar info@groningenfit.nl of een eenvoudig onderstaande verzoekformulier in te vullen. Teneinde er zeker van te zijn dat het om u gaat, zullen wij dan eerst contact met u opnemen, alvorens wij overgaan tot behandeling van uw verzoek. Op deze manier beschermen wij uw privacy. Behoudens in gevallen waarin dit volgens de wet niet mogelijk is, zullen wij aan uw verzoek trachten te voldoen.  GroningenFit®  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de onderstaande link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons


WIJZIGING PRIVACY VERKLARING
Deze privacyverklaring kan aangepast worden. Wij doen ons uiterste best ervoor te zorgen dat de meest actuele versie altijd op onze website en wij vragen u dan ook in voorkomende gevallen onze website te raadplegen.


Verzoekformulier

  
E-mailen
Bellen
Instagram
LinkedIn